Wat verandert er aan de FEI-proeven per 1 januari 2020?

Met ingang van 1 januari 2020 voert de FEI nieuwe dressuurproeven in. De KNHS neemt deze wijzigingen (deels) over. Als gevolg van de nieuwe FEI-dressuurproeven worden per 1 januari 2020 ook alle Engelstalige protocollen die tijdens KNHS-wedstrijden gebruikt worden gewijzigd.

Voor de hieronder genoemde rubrieken worden de protocollen gewijzigd:

  • Children proeven; Preliminary A, B, Children Team, Children Individual
  • Intermediaire 1
  • Intermediaire A
  • Intermediaire B
  • Intermediaire 2
  • Grand Prix

Het gaat om in de GP, Inter 2, GP= wijziging in tijd,GP, Inter 2= onderdeel 15 vliegende wissel op X vanuit middengalop in plaats van op K, Inter B= andere proeflijnen (geheel nieuwe proef), Inter A= passage wordt nu afzonderlijk beoordeeld, Inter 1= tekstuele wijziging onderdeel 19 (toevoeging verzameling), Children proeven zijn zowel tekstueel als inhoudelijk gewijzigd ook zijn hierin de penalty points aangepast.

Omdat tijdens KNHS-wedstrijden gebruik wordt gemaakt van de FEI-proeven betekent dit dat vanaf 1 januari 2020 ook tijdens KNHS wedstrijden de nieuwe protocollen ingaan.

Op 1 januari 2016 heeft de FEI een wijziging doorgevoerd in de proeven voor Young Riders, U25 en Senioren (LT en ZT). De wijziging hield in dat bij een vergissing in het programma van de proef er 2% aftrek van het eindpercentage van de proef wordt gegeven. Bij een tweede vergissing gold uitsluiting. Tijdens de General Assembly van de FEI in 2015 waar over voorgestelde wijzigingen wordt besloten heeft Nederland duidelijk aangegeven het niet met de voorgestelde wijziging eens te zijn. Er is dan ook besloten dat de KNHS de wijziging tijdens KNHS-wedstrijden niet gaat doorvoeren. Op de protocollen voor 2020 voor deze rubrieken is de FEI-wijziging daarom nog steeds niet opgenomen en geldt het

klik hier om naar de proeven te gaan.