Wat is een classificatiepas?

Sporters met een classificatiepas moeten de pas bij zich hebben als zij aan een wedstrijd meedoen en op verzoek van een official kunnen laten zien. Bij reguliere KNHS-wedstrijden laat de sporter (of zijn voorlezer / groom) de classificatiepas voorafgaand aan de proef aan de jury zien. Op de classificatiepas staat het KNHS-persoonsnummer, zodat de jury kan zien dat de pas daadwerkelijk bij de betreffende sporter hoort.

Hoe ziet de classificatiepas eruit?
In de afgelopen jaren zijn er heel wat dispensaties afgegeven en daardoor zijn er ook verschillende soorten classificatiepassen in omloop, zoals van NebasNsg, Gehandicaptensport Nederland, het classificatieinstituut van Onbeperkt Sportief, FEI en de KNHS. Met ingang van 1 april 2017 is alléén de classificatiepas uitgegeven door de KNHS nog geldig op wedstrijden. Hieronder staat een voorbeeld van deze pas.

Ik heb geen pas van de KNHS maar een andere classificatiepas, wat nu?
Heb je op dit moment een classificatiepas van een andere organisatie dan de KNHS én wil je na 1 april 2017 gebruik blijven maken van je classificatiepas, vraag dan een nieuwe aan via classificatie@knhs.nl

Ik heb in 2015 of later al een KNHS-classificatiepas gekregen
Eind 2016 zijn er al veel passen vernieuwd. Heb je al een KNHS-classificatiepas die lijkt op dit voorbeeld, dan hoef je niets te doen. Je mag je KNHS-pas gewoon blijven gebruiken en hoeft dus geen nieuwe aan te vragen.

Beoordelen van een deelnemer met een beperking
Alle aanpassingen die op de classificatiepas staan mogen door de sporter worden gebruikt of worden uitgevoerd zoals op de pas wordt vermeld. Het is niet de bedoeling dat juryleden aan ruiters of menners vragen wat de aard van hun beperking is of waarom zij een hulpmiddel gebruiken. Het is aan de jury om de proef net zo te beoordelen als van iedere andere sporter. De jury houdt dus geen rekening met de beperking van de sporter, anders dan het toestaan van het hulpmiddel of de aanpassing die sommige sporters hierbij mogen gebruiken.

Vragen over classificatie
Heb je vragen over classificatie, neem dan contact op met Harm van Erp (KNHS afdeling Sportontwikkeling) via classificatie@knhs.nl