Waarom is het verplicht een toezichthouder aan te stellen voor het losrijterrein dressuur?

Paardenwelzijn is een van de speerpunten van de KNHS en hier is in de afgelopen jaren verscherpt op ingezet. Per 1 april 2021 is het voor iedere wedstrijdorganisatie verplicht tijdens alle KNHS dressuurwedstrijden vanaf B niveau een toezichthouder voorterrein aan te stellen. De KNHS zet met het aanstellen van een toezichthouder op het voorterrein in op een preventieve werking.

In Nederland volgen meer dan een miljoen mensen de paardensport waarvan een half miljoen regelmatig de sport beoefent. Paarden en pony’s spelen de hoofdrol in onze sport. Sportbeoefening met paarden wordt steeds kritischer door de samenleving gevolgd. Dat betekent dat de KNHS een grote verantwoordelijkheid heeft om het paardenwelzijn binnen de sport goed te borgen. Het beoefenen van paardensport moet niet alleen acceptabel zijn voor degenen die de sport beoefenen, maar ook worden ondersteund en geaccepteerd door onze maatschappij. Hiernaast is het paardenwelzijn ook een bron van discussie binnen onze sport. Paardenwelzijn en een veilige sportomgeving zijn daarom belangrijke speerpunten voor de paardensport. Om de paardensport zo leuk en veilig mogelijk te maken voor zowel paard, ruiter als official is kennis over paarden, paardengedrag en een veilige sportomgeving erg belangrijk. De positieve (sociale) controle tijdens de activiteiten van de KNHS is een kans waarmee het dierenwelzijn en plezier in de sport gewaarborgd gaat worden. In 2018, 2019 en deels in 2020 hebben we een pilot gedraaid met het aanstellen van een toezichthouder op minimaal 4 - 8 dressuurwedstrijden in iedere regio. (Tijdens de selecties en kampioenschappen was altijd al een verplichting voor het aanstellen van een toezichthouder). Op basis van de ervaringen / uitkomsten vanuit deze pilot wil de KNHS een toezichthouder op het voorterrein voor dressuur op structurele wijze zetten. Net zoals dit in het springen ook al het geval is. De KNHS adviseert naast springen en dressuur alle andere wedstrijdorganisatoren om deze lijn te volgen en ook in te zetten op de preventieve werking van de inzet van een toezichthouder op het voorterrein.

Wij gaan er vanuit dat iedereen, net als wij, het belang van een toezichthouder op het voorterrein inziet. Wij roepen dan ook iedereen nadrukkelijk op zich hiervoor in te zetten. Samen maken wij de paardensport! Meer informatie voor wedstrijdorganisaties vind je hier.