Resultaat van de classificatiekeuring

Optie 1: Geen minimale handicapeis

Als de sporter niet voldoet aan de minimale handicapeis, dan mag hij/zij alleen uitkomen op reguliere KNHS-wedstrijden. Tijdens de classificatiekeuring  beoordelen de classifiers of de sporter in deze reguliere KNHS-wedstrijden gebruik mag maken van hulpmiddelen. Wanneer de aanpassingen toegewezen worden, wordt dit vermeld op een classificatiepas  die de sporter bij zich moet dragen tijdens het deelnemen aan KNHS-wedstrijden.

Optie 2: Wel een minimale handicapeis

Als de sporter wel voldoet aan de minimale handicapeis, dan mag hij/zij zowel meedoen aan reguliere KNHS-wedstrijden als aan wedstrijden Aangepast Sporten. De sporter wordt dan ingedeeld in een grade van het Aangepast Sporten. Na afloop van de classificatiekeuring ontvangt de sporter een classificatiepas  waarop de grade-inschaling staat en de eventuele aanpassingen die gebruikt mogen worden.

Masterlist Paardensport

De resultaten van de classificatiekeuringen worden opgenomen in de Masterlist Paardensport. Hierop staan alle sporters die gekeurd zijn voor de paardensport. Dit overzicht geeft zowel nationale als internationale keuringsuitslagen weer. Ruiters en menners staan op alfabetische volgorde in de lijst. Ook de FEI heeft een overzicht van de PE ruiters en hun status gepubliceerd op hun website.