Mijn pony is ouder dan 8 jaar en nog niet gemeten, wat moet ik doen?

Pony’s, die niet op de leeftijd van acht jaar gemeten zijn en/of op latere leeftijd (weer) in de sport uitgebracht
worden, moeten voor aan KNHS-wedstrijden mag worden deelgenomen, alsnog gemeten worden door een KNHS-ponymeter, die de meetgegevens in het paardenpaspoort registreert. Het resultaat van deze meting
wordt als definitieve meting in het paardenpaspoort geregistreerd.

Voor deelname aan Bixiewedstrijden is een geregistreerde ponymeting niet verplicht. 

In de mensport moeten pony's minimaal éénmaal gemeten worden door een KNHS-ponymeter. Pony’s met een schofthoogte tussen de 137 cm t/m 156,9 cm moeten tot en met het achtste jaar gemeten worden.

Alleen pony's die uitgebracht worden in de ponysport moeten gemeten worden. Rij je met je pony bij de paarden dan is meten niet verplicht.