Is het paspoort van mijn paard/pony in orde voor deelname aan paardensportactiviteiten?

Wanneer je deelneemt aan KNHS-wedstrijden dat is het belangrijk om je goed voor te bereiden. Bijvoorbeeld, ben je op de hoogte van onze wedstrijdreglementen, maar ook is mijn paardenpaspoort helemaal in orde? We hebben een checklist gemaakt zodat je makkelijk kan controleren of het paardenpaspoort van jouw paard of pony in orde is.

Ten eerste is het belangrijkste om je paardenpaspoort altijd bij je te hebben wanneer je op wedstrijd gaat (overigens is dit ook verplicht wanneer je met je paard de weg op gaat), een kopie van het paardenpaspoort is niet voldoende. 

Om te controleren of het paardenpaspoort van jouw paard of pony voldoet aan de eisen van het Algemeen Wedstrijdreglement hebben we een checklist opgesteld. 


Wij wensen iedereen veel succes en plezier toe met het rijden van wedstrijden.

Checklist 

  •  Staat het transpondernummer van jouw paard of pony in het paspoort gedrukt of is deze voorzien van een sticker die is afgestempeld door de paspoortuitgevende instantie?
  • Heeft het dier een juiste basisvaccinatie tegen influenza? Meer informatie op onze website.
  • Is er vervolgens jaarlijks een influenza vervolgenting gegeven? (voorbeeld: wanneer een paard op 1 maart 2020 is geënt, dan dient de vervolgenting op uiterlijk 1 maart 2021 plaats te vinden)
  • Is de laatste influenza vaccinatie minimaal zeven dagen voor de (eerste) wedstrijd(dag) toegediend?
  • Zijn alle influenza vaccinaties voorzien van de sticker met het batchnummer van de entstof (of de vermelding van het serie/ batchnummer van de entstof ingeschreven door de dierenarts die de vaccinatie heeft toegediend)?
  • Is de datum van de enting en de handtekening en het (praktijk)stempel van de dierenarts, die de vaccinatie heeft toegediend bij elke enting aanwezig?
  • Indien de influenza basisenting en de vervolgentingen voorheen in een afzonderlijk vaccinatieboekje zijn vastgelegd: Heeft de dierenarts de volgende tekst in het paardenpaspoort op genomen?: “the vaccination history of this horse/pony is correct. Last vaccination on: [datum]. Deze Engelse regel dient te zijn opgenomen in een FEI-paspoort. Voor paarden met een ander paspoort dan een FEI-paspoort, volstaat de regel in het Nederlands. Deze regel moet zijn afgetekend en afgestempeld door de dierenarts, ongeacht de taal waarin de regel is opgenomen. Voor paarden geboren in het jaar 2008 of daarna dienen zowel de basisenting als alle vervolgentingen influenza in het paardenpaspoort te zijn vastgelegd.
  • Zijn eventuele correcties in de vaccinatiegegevens (bijv. een verschrijving in de datum) voorzien van paraaf en (praktijk)stempel van de desbetreffende dierenarts?
  • Indien met een pony wordt deelgenomen: Is in het paspoort een geldige meethistorie opgenomen? (pony’s moeten tot en met hun 8e levensjaar jaarlijks worden gemeten tussen 1 januari en 1 april, zie artikel 30  van het Algemeen Wedstrijdreglement )

Heb je één of meerdere vragen met ‘nee’ beantwoord of twijfel je, neem dan contact op met de KNHS via WhatsApp 06-22645441 of stuur een e-mail naar servicedesk@knhs.nl.

Tot slot:
Neem altijd het Paardenpaspoort mee wanneer je met je paard of pony op pad gaat!