Ik wil aan wedstrijden gaan deelnemen in de aangespannen sport, welk lidmaatschap heb ik nodig?

De KNHS heeft een nieuwe nationale vereniging aangespannen sport als aspirant lid verwelkomd. De nieuwe vereniging is opgericht door een aantal liefhebbers van de aangespannen sport. Zij hebben op eigen initiatief aansluiting bij de KNHS gezocht. Belangrijkste reden voor de KNHS om de aanvraag van de nieuwe Nationale Vereniging Aangespannen Sport (NVAS) te accepteren is dat de NVAS het paard als Happy Athlete centraal stelt in de aangespannen sport en dat zij zich conformeert aan de statuten en reglementen van de KNHS.

De KNHS en alle aangesloten verenigingen hebben (model) statuten en reglementen waarin staat beschreven onder welke voorwaarden we de paardensport in Nederland mogen beoefenen. De voornaamste uitgangspunten hierbij zijn paardenwelzijn, integriteit van de sport (eerlijke competitie) en veiligheid. Deze uitgangspunten kunnen alleen voor de totale paardensport gewaarborgd worden als alle aangesloten verenigingen en leden van de KNHS bereid zijn zich hieraan te houden.

Verenigingen kunnen niet zonder overleg met de KNHS deze statuten of regels wijzigen. Vorig jaar hebben de toen betreffende nationale disciplineverenigingen van de Aangespannen Sport de aansluiting bij de KNHS opgezegd en zijn ze zelfstandig verder gegaan. Belangrijkste reden hiervoor was dat de betreffende verenigingen zich niet wilden conformeren aan de modelstatuten van de KNHS.

De KNHS is blij dat de nieuwe NVAS een sport wil waar de happy athlete centraal staat en zal bij voldoende belangstelling de aangespannen sport weer graag onderdak bieden. Op dit moment worden er geen KNHS-wedstrijden voor de Aangespannen Sport georganiseerd.