De classificatiekeuring

Via de classificatiekeuring wordt beoordeeld of de sporter voldoet aan de minimale handicapeis. De classificatiekeuringen worden uitgevoerd door classifiers, die speciaal voor de paardensport zijn opgeleid en daarnaast een medische achtergrond hebben. Bij de keuring wordt gekeken of de sporter past binnen de profielen die het Para Equestrian Classification System kent. De KNHS volgt hierin de regelgeving van de FEI, die in lijn is met de richtlijnen van het Internationaal Paralympisch Commite (IPC). Het Internationaal Paralympisch Comité biedt sportmogelijkheden voor sporters met fysieke, visuele en verstandelijke beperkingen*.

Deze kunnen verdeeld worden in tien soorten beperkingen die toegelaten worden in haar sportprogramma. Deze beperkingen hebben als overeenkomst dat zij verifieerbaar en permanent van aard zijn:

  • Verminderde (ontbrekende) spierkracht door bijvoorbeeld dwarsleasie, spina bifida of polio.
  • Beperking in de beweeglijkheid van gewrichten NB: Hypermobiliteit of instabiliteit van gewrichten en acute vormen van de beperking (bijvoorbeeld artritis), worden niet toegelaten tot een klasse.
  • Amputaties van ledematen als gevolg van trauma of ziekte, of een aangeboren deficiëntie aan de ledematen.
  • Significant beenlengte verschil, aangeboren of door een trauma.
  • Dwerggroei (Achondroplasie).Hyper
  • tonie zoals Cerebrale Parese (spasmen), dit wordt gekenmerkt door een abnormaal hoge spierspanning en een verminderd vermogen om de spieren te strekken. Dit kan ontstaan door ziekte of ongeval welke het centrale zenuwstelsel heeft aangetast. Wanneer de beperking voor het tweede levensjaar is opgetreden spreekt men vaak van Cerebrale Parese, maar het kan ook ontstaan zijn door hersenbeschadiging, hersenbloeding of multiple sclerose.
  • Ataxie, verschillende verstoringen van het evenwicht en de bewegingscoördinatie. Dit kan op eenzelfde wijze ontstaan als Hypertonie. A
  • thetose, een stoornis van het bewegings- en houdingsapparaat. Dit kan variëren van heel milde vormen tot ernstig motorisch disfunctioneren. Het zorgt over het algemeen voor onvrijwillige en ongecontroleerde spierspanning, een ononderbroken stroom van trage, kronkelende bewegingen van de handen en voeten en leidt veelal tot een asymmetrisch postuur. Ook deze aandoening kan op eenzelfde wijze ontstaan als Hypertonie.
  • Visuele beperking, zowel in scherpte, gezichtsveld als (kleuren)waarneming.
  • Verstandelijke beperking, gemeten in IQ (<75), een beperkte zelfredzaamheid én de voorwaarde dat dit voor het 18de jaar is geconstateerd*.

* Op dit moment heeft de KNHS alleen apart sportaanbod voor sporters met een blijvende lichamelijke en/of visuele beperking. Sporters met een verstandelijke beperking mogen uiteraard deelnemen aan de reguliere wedstrijdrubrieken. Wanneer je als sporter met verstandelijke beperkingen tegen problemen aanloopt, neem dan contact op met de KNHS om te vragen wat de mogelijkheden zijn.

Klik hier voor meer informatie over het resultaat van de classificatiekeuring