Ruiteropleiding fase 2: Zilver

Wanneer de eerste fase van de ruiteropleiding (brons) is afgerond, kunnen ruiters doorstromen naar het volgende niveau: De zilveren fase. Ruiters die uitkomen in de wedstrijdsport mogen rechtstreeks instromen in de zilveren fase van de ruiteropleiding. In deze fase wordt de correcte inwerking van de ruiter op het paard steeds belangrijker. Het doel van de ruiteropleiding is goed leren paardrijden en het creëren van een goede basis om deel te nemen aan de KNHS-wedstrijdsport.Takt, ontspanning en aanleuning staan in deze tweede fase van de ruiteropleiding centraal. Daarnaast wordt er steeds meer theoretische kennis ontwikkeld. Net zoals in de eerste (bronzen) fase van de ruiteropleiding volgen ruiters ook nu weer paardrijlessen op een FNRS-ruitersportcentrum of KNHS-vereniging, aangevuld met theoretische informatie. Bij de zilveren fase hoort een nieuw boek 'Leer paardrijden met plezier deel 2'. Ook bij dit boek zit een proevenboekje. Deze proeven zijn de basis van de tweede fase in de ruiteropleiding:

Dressuur: F13, F14, F15, B, L1 en L2
Springen: 60cm, 70cm, 80cm, 90cm, 1.00m en 1.10m
Eventing: BB50, BB60, BB, B en L

Om deel te nemen aan bovenstaande proeven hebben ruiters geen startpas nodig. Voor de proeven en parcoursen op niveaus B en L in dressuur en eventing, voor het springen vanaf hoogte 1.00m gelden de wedstrijdreglementen van de KNHS. Dit om ervoor te zorgen dat ook op een hoger niveau het paardenwelzijn, de ruiterveiligheid en de sportiviteit van alle deelnemers te allen tijde gewaarborgd blijft.

Beoordeling
In de dressuur vormen de nieuw ontwikkelde overgangsproeven F13, F14 en F15 de overgang van een ruiter-gerichte beoordeling naar een combinatie-gerichte beoordeling. Ruiters leren steeds beter hoe je een paard in een constante aanleuning kunt rijden. Op B-niveau wordt er van de ruiter verwacht dat hij een paard gedurende een hele proef in de correcte aanleuning kan rijden. Bij de beoordeling wordt er naar de combinatie gekeken van de ruiter en het paard. Bij het springen wordt in de 60cm een begin gemaakt met combinatiesprongen. Dit wordt steeds verder uitgebouwd en het eindigt met het springen van een 1.10m parcours. Voor eventing wordt gestart met een springparcours met een aantal “vaste” hindernissen. Dit is op zo’n wijze opgezet dat het geschikt is om op ieder ruitersportcentrum of vereniging uit te voeren. Dit wordt steeds verder uitgebouwd tot L-niveau. Is de zilveren fase afgerond dan vormt de ruiter samen met een paard een team en is hij klaar om zich verder te ontwikkelen in de wedstrijdsport in de derde fase: Goud. Deze is nog in ontwikkeling.

Motivatie voor ruiters
Om ruiters voor hun inspanning en ontwikkeling te blijven belonen zijn er binnen de verschillende fases diploma’s en/of sterren te verdienen. Voor de zilveren fase ontvangen de ruiters een diploma en/of een ster als ze een promotiepunt en een voldoende in de theorietoets op de niveaus F15, B of L1 voor dressuur hebben behaald. Voor het springen geldt hetzelfde op niveau 70cm, 90cm en 1.00m en voor eventing is dit BB60, BB en B. De behaalde resultaten worden bij gehouden in een persoonlijk zilveren Ruiterpaspoort.

Het ruiterpaspoort zilver
De ruiters kunnen van de bronzen fase doorstromen naar de zilveren en zich op die manier door ontwikkelen binnen de ruiteropleiding. In de tweede fase van de ruiteropleiding worden de ontwikkelingen bijgehouden in het persoonlijke ruiterpaspoort zilver.

U kunt als sportaanbieder de ruiterpaspoorten zilver aanvragen voor uw ruiters. Dit kunnen zij niet zelf doen. De ruiterpaspoorten zilver zijn los verkrijgbaar en kosten €8,- per stuk. Je kunt deze aanvragen, op naam en relatienummer van de ruiter, via ledenadministratie@knhs.nl. De KNHS zorgt er dan voor dat het ruiterpaspoort gepersonaliseerd verzonden wordt naar de sportaanbieder.

Het kan ook zijn dat u als sportaanbieder de boeken ‘Leer paardrijden met plezier deel 2’ in uw bezit heeft. Daar zitten ook ruiterpaspoorten zilver bij. Deze staan dan nog niet op naam.

Om het ruiterpaspoort zilver geldig te maken, moet het eerst worden voorzien van een etiket met de persoonlijke gegevens van de ruiter. Om voor de ruiters een etiket met hun gegevens te ontvangen stuurt u per mail de naam en het KNHS-relatienummer van de ruiter naar: ledenadministratie@knhs.nl.

Voor de ruiters wordt een etiket gemaakt. De pagina met etiketten wordt naar uw bedrijf toegestuurd. Bij het afhalen van het ruiterpaspoort kunt u het etiket in het ruiterpaspoort plakken. Het ruiterpaspoort is nu klaar voor gebruik.

Tijdens de zilveren fase van de ruiteropleiding wordt er gebruik gemaakt van het boek ‘Leer paardrijden met plezier deel 2’. De boeken 'Leer paardrijden met plezier' kunt u als sportaanbieder bestellen in de KNHS-webshop. Deze boeken zijn niet direct verkrijgbaar voor ruiters in de webshop.

Zilveren speld
De tweede fase van de vernieuwde ruiteropleiding is de zilveren fase. Zodra ruiters op het hoogste niveau van de zilveren fase (dus L2 dressuur, L springen en L eventing) een promotiepunt en een voldoende in de theorietoetsen, en dus hun hoogste diploma, hebben behaald, hebben ze een zilveren speld verdiend. Zilveren spelden kunnen door u als sportaanbieder aan de ruiters uitgereikt worden. De spelden kunt u als sportaanbieder bestellen in de KNHS-webshop.

Organiseren van “Proevendagen”
De gehele ruiteropleiding wordt in een onderlinge setting verreden, met Proevendagen zonder vraagprogramma op de eigen manege of vereniging zonder ruiters van buitenaf. Ruiters hoeven geen startpas te hebben en ontvangen promotiepunten. Vanaf B-niveau kan de ruiteropleiding ook in wedstrijdverband (met vraagprogramma) worden verreden. Aan deze wedstrijden mogen alleen ruiters deelnemen als ze in het bezit zijn van een startpas, zij kunnen winstpunten behalen tijdens deze wedstrijden.

Sportaanbieders kunnen alle uitslagen doorgeven aan de KNHS en de KNHS leest deze informatie in zodat uw ruiters hun uitslagen kunnen zien in Mijn KNHS. Lees in onderstaande download hoe dat in zijn werk gaat.

De “oude” F13-F20 proeven

De F13- F20 proeven mogen nog gewoon worden gebruikt. De zilveren sterren en spelden worden alleen uitgereikt op basis van de nieuwe proeven en ook de registratie van promotiepunten in Mijn KNHS kan alleen met de nieuwe proeven.

Wat betekent dit voor juryleden?
Het vernieuwen van de ruiteropleiding houdt ook in dat juryleden opgeleid en bijgeschoold moeten worden. De huidige F1-12 juryleden behouden hun kwalificatie en kunnen de Bixie-applicatie volgen waarmee zij de bevoegdheid “basisproeven” krijgen. De bevoegdheid basisproeven is specifiek voor het beoordelen van de ruiter.

De huidige F13-20 juryleden bieden wij de mogelijkheid om een verkorte opleiding te volgen waarmee zij de ruiteropleiding tot en met zilver kunnen beoordelen. Met deze bijscholing krijgen juryleden de bevoegdheid om naast de vernieuwde ruiteropleiding zilver ook de wedstrijdsport t/m L2 te beoordelen. Dat wordt toegevoegd aan hun kwalificatie. Vandaar dat wij een verkort traject hebben ontworpen om recht te doen aan de ervaring en kennis van F13-F20 juryleden en hen de mogelijkheid te bieden hun kwalificatie uit te breiden. Door de juryopleiding voor de ruiteropleiding te combineren met die voor de wedstrijdsport is het mogelijk voor sportaanbieders om zowel proevendagen als wedstrijden uit te schrijven. En de juryleden kunnen dan beide onderdelen beoordelen. De huidige F13-F20 bevoegdheid vervalt niet, dus juryleden kunnen er vanzelfsprekend voor kiezen om de “oude” F13 - F20 te blijven jureren. Voor juryleden die ervoor kiezen om de verkorte opleiding tot zilver niet te volgen, bestaat wel de mogelijkheid om alleen de nieuwe F13 tm F15 te beoordelen. Uiteraard hopen wij vanuit de KNHS en FNRS dat iedereen uiteindelijk de ruiteropleiding zilver uitschrijft.