Hoeveel prijzen moeten er worden uitgereikt per rubriek?

Per rubriek worden er prijzen uitgedeeld. Dit kan eventueel een rubriek in handicap zijn met een andere klasse. Per 4 gestarte deelnemers (of een gedeelte ervan) moet er tenminste 1 prijs en rozet uitgedeeld worden. Dit is na te lezen in het Algemeen Wedstrijdreglement  in Artikel 50. Artikel 50 – Rozetten
  1. Iedere prijswinnaar ontvangt een rozet. Een organisatie kan een plaatsingsrozet of herinneringsrozet uitreiken. Indien een plaatsingsrozet wordt uitgereikt mag niet worden afgeweken van de kleuren als omschreven in lid 2. Herinneringsrozetten dienen uit tenminste 2 kleuren te bestaan.
  2. De klassering van prijswinnaars wordt door middel van plaatsingsrozetten als volgt aangeduid: a. Kampioensprijs: plaatsingsrozet in de nationale driekleur b. Eerste plaats: oranje plaatsingsrozet c. Tweede plaats: rode plaatsingsrozet d. Derde plaats: witte plaatsingsrozet e. Vierde plaats: blauwe plaatsingsrozet f. Vijfde plaats: groene plaatsingsrozet g. Zesde en volgende plaats(en): roze plaatsingsrozet
  3. 3. Een plaatsingsrozet in de nationale driekleur mag uitsluitend worden uitgereikt aan combinaties of spannen die een kringkampioenschap, een regiokampioenschap, een districtskampioenschap, een KNHSkampioenschap of een Nederlands Kampioenschap hebben behaald.
  4. Tijdens een rubriek mogen paarden niet getooid zijn met rozetten, die in een andere rubriek behaald zijn.
  5. Bij alle disciplines dient per rubriek tenminste één prijs en rozet per vier gestarte deelnemers of een gedeelte daarvan te worden toegekend.