Heb ik als official/vrijwilliger altijd te maken met de grens van 190 euro per maand en 1.900 euro per jaar? Of zijn er nog andere mogelijkheden?

Wanneer je als vrijwilliger of official werkzaamheden verricht voor de KNHS of voor een KNHS-vereniging, dan is de vrijwilligersregeling van toepassing. Deze regeling sluit aan op de voorwaarden die de Belastingdienst stelt. Afhankelijk van de functie die je uitoefent kan er gekozen worden voor onderstaande vrijwilligersregelingen.

Vrijwilligersregeling met vergoeding per 1 januari 2024

Voor vrijwilligers geldt dat zij de werkzaamheden niet beroepsmatig verrichten. Hiervoor geldt de fiscale vrijwilligersregeling, namelijk € 5,50 per uur (€ 3,25 als je jonger bent dan 21), maximaal € 210,= netto per maand en nooit hoger dan € 2.100,= netto per jaar. Deze bedragen zijn het totaal van alle vrijwilligersvergoedingen, gedeclareerde kilometers (€ 0,30/km) bij elkaar. De vergoeding voor het online beoordelen van proeven valt onder deze regeling.

OF

Werkelijke kosten

Je declareert uitsluitend een vergoeding van de werkelijke en in redelijkheid gemaakte kosten die bij de uitoefening van de functie noodzakelijk zijn, zoals kilometervergoeding (€ 0,30/km); overnachtingskosten; verblijfskosten, dan mag dit fiscaal ongelimiteerd, indien deze kosten met bonnen aangetoond kunnen worden en vooraf afgestemd zijn. Er wordt geen vergoeding betaald voor de uren die u als official maakt.

Meer informatie over de vergoedingen en ook de declaratieformulier vind je hier.

Let op: u kunt gedurende het jaar dan geen vergoeding voor uren meer declareren. Indien u toch een vrijwilligersvergoeding wenst voor uw inzet, dan kunt u wellicht minder (voor de paardensport) op pad, dan u nu gewend bent.