Een vereniging besturen, hoe doe ik dat?

Alle paardensportverenigingen in Nederland moeten sinds 1 juli 2021 besturen volgens nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). In de nieuwe wet zit een uitbreiding van de aansprakelijkheid van bestuursleden, maar de wet gaat vooral over het reilen en zeilen binnen de vereniging. Lees hier meer over de WBTR op onze site.

Het besturen van een vereniging is een belangrijke taak. Hieronder een aantal aandachtspunten:

  • Handel altijd conform de statuten en het algemeen reglement.  Doe je dat niet, dan leert de ervaring dat je vroeg of laat in de problemen komt. 
  • Zorg dat de statuten en het algemeen reglement up to date zijn. 
  • Zorg dat de vereniging bij de KvK staat ingeschreven, de statuten, opgemaakt bij een notaris, bij de KvK zijn gedeponeerd en de bestuursleden bij de KvK zijn aangemeld. Let op: wanneer dit niet is gebeurd zijn bestuurders persoonlijk aansprakelijk. Indien een vereniging niet bij notariële akte is opgericht zijn bestuursleden persoonlijk aansprakelijk voor ontstane schulden ten gevolge van aangegane verplichtingen tijdens hun bestuurslidmaatschap, ook nadat ze zijn afgetreden. 
  • Geef wijzigingen in het bestuur z.s.m. door aan de KvK. De daarvoor benodigde formulieren kun je via www.kvk.nl downloaden. 
  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen zijn vaak duur en vormen geen alibi voor onjuist bestuurlijk handelen. Bestuurders die correct handelen hoeven niet direct bang te zijn persoonlijk aansprakelijk te worden gesteld. Verstandig is het wel.  
  • Controleer of je aan uw wettelijke verplichtingen voldoet als het bijvoorbeeld gaat om loon- en omzetbelasting. Neem bij twijfel contact op met het belastingkantoor.  
  • Heeft je vereniging een gebouw in eigendom of beheer, let er dan op dat er een gebruiksvergunning is. Controleer bij een gemeentelijke vergunning regelmatig of je nog aan alle eisen voldoet. Heb je deze niet, informeer dan bij de gemeente of de vereniging een dergelijke vergunning nodig heeft. De gemeentelijke overheid controleert de naleving en kan boetes opleggen. 
  • Verhuurt de vereniging stallen aan leden, zorg dan voor goede huurovereenkomsten. 
  • Wees als bestuur alert als het gaat om seksuele intimidatie. Stel een vertrouwenspersoon aan. Kijk voor meer informatie op de website van NOC*NSF: www.sport.nl.