Wat doet de Sectorraad Paarden?

De Sectorraad Paarden (SRP) is een zelfstandige stichting en hét aanspreekpunt voor de paardensector richting overheid. De SRP bestaat uit samenwerkende partijen in de Nederlandse paardensector en behartigt de collectieve en gemeenschappelijke belangen van de paardensector vanuit een samenwerking tussen sport, fokkerij en ondernemers.

De Sectorraad Paarden houdt zich bezig met een aantal thema’s binnen werkgroepen namelijk:

  • Welzijn
  • Gezondheid
  • I&R
  • Onderwijs
  • Ruimtelijke Ordening en milieu
  • Sociaal, fiscaal, economische zaken

Welzijn, gezondheid en I&R zijn de hoofdthema’s waar de SRP zich mee bezig houdt. Rond deze thema’s heeft de SRP werkgroepen geformeerd die 6-8 keer per jaar bijeenkomen om de belangrijkste ontwikkelingen te bespreken. De werkgroepen worden gevormd door afgevaardigden vanuit de SRP-partijen.

De onderwerpen onderwijs, ruimtelijke ordening en sociaal, fiscaal, economische zaken zijn thema’s waar de SRP op een andere manier meer omgaat. Op het moment dat er rondom deze thema’s actualiteiten zijn die voor de paardensector van belang zijn wordt hierop ingespeeld. De SRP-partijen zijn hierin leidend en per onderwerp wordt bekeken welke kennis nodig is om op de actualiteit in te spelen.