Mijn paard is overleden, wat doe ik met het paardenpaspoort?

Wanneer je paard overleden is, dan moet het paardenpaspoort terug naar de paspoortuitgevende instantie die het paardenpaspoort uitgegeven heeft. Voor de (K)NHS-paardenpaspoorten kan dit naar de KNHS opgestuurd worden. Het overlijden van het paard wordt dan geregistreerd in de centrale databank. 

Als je het paardenpaspoort graag terug wilt om te bewaren dan kun je dit aangeven in een begeleidend schrijven. Het paardenpaspoort wordt dan ongeldig gemaakt en naar je opgestuurd.