Identificatie- en registratieplicht voor paarden per 21 april 2021

Op 21 april 2021 is de nieuwe Europese diergezondheidsverordening ingegaan. Wat betekent dat voor de paardensector? De strengere identificatie- en registratieplicht voor paarden is de meest ingrijpende verandering. Alle paarden in Nederland moeten geregistreerd zijn op een UBN (Uniek BedrijfsNummer), net zoals dat nu ook al met bijvoorbeeld koeien gebeurt. Onderaan deze tekst vind je een Q&A die is opgesteld door de LTO. De LTO heeft over dit onderwerp ook een webinar gegeven. Via deze link kun je dit terugkijken. Heb je daarna nog meer vragen, kun je contact opnemen met de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland.

Vanaf 21 april 2021 moeten alle paarden die in Nederland worden gehouden verplicht geregistreerd zijn op de locatie waar ze staan. Belangrijkste reden voor deze aanscherping in de Europese wetgeving is dat op deze manier snel gehandeld kan worden bij dierziekte of een mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid.

Bij de registratieplicht wordt onderscheid gemaakt tussen de houder van het paard en de houder van de locatie. Een houder van een paard is verantwoordelijk voor de identificatie van het paard middels chip, paspoort en registratie bij een Nederlandse paspoortuitgevende instantie. De houder van de locatie is verantwoordelijk voor het registreren van de paarden op zijn locatie op zijn UBN-nummer bij de RVO. Onderaan deze pagina vind je een stroomschema hoe je de paarden voor het eerst onder een UBN-nummer kunt hangen.

Klik hier voor een uitgebreid bericht over alle wijzigingen per 21 april en een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden.

Waarom moest dit ook alweer?
De basis van de nieuwe Europese wet is het tegengaan van de verspreiding van besmettelijke dierziekten. Hier vind je meer informatie over de Europese diergezondheidsverordening