Reglement Commissie van Beroep

In het reglement Commissie van Beroep zijn bepalingen vastgelegd die betrekking hebben op geschillen en conflicten tussen leden van de KNHS.