Begripsbepalingen KNHS

Een lijst met veelgebruikte termen en wat ermee wordt bedoeld. Deze lijst is vastgesteld in de Ledenraad op 3 april 2014.