Welke juryopleidingen voor dressuur zijn er?

Gaat je passie voor de wedstrijdsport verder dan de proeven rijden? Word dan jurylid! De discipline dressuur bestaat uit meerdere niveaus. De opleiding tot jurylid is hierop afgestemd. Je kunt kiezen voor het beoordelen van de ruiter of voor het beoordelen van de combinatie. Lees hier onder welke opleidingen er allemaal zijn.

Jurylid Brons
Het beoordelen van de ruiter in de F1 – F12, Vaardigheid 1-3 en de Bixieproeven. Het is mogelijk om deze kwalificatie uit te breiden met diverse applicaties: springen, western, voltige, aangepast sporten, mennen, F13-F15. Lees meer over de opleiding jurylid Brons

Jurylid Zilver + wedstrijdsport B en L
Het beoordelen van combinaties in de individuele dressuur in de F13, F14, F15 en de klassen B en L. Lees meer over de opleiding jurylid Zilver

Jurylid dressuur M
Het beoordelen van combinaties in de individuele dressuur B t/m de klasse M. Lees meer over de opleiding Jurylid dressuur M.

Jurylid dressuur ZZ-Licht
Het beoordelen van combinaties in de individuele dressuur B t/m de klasse ZZ-Licht. Lees meer over de opleiding Jurylid dressuur ZZ-Licht

Jurylid Lichte Tour
Het beoordelen van combinaties in de individuele dressuur B t/m de klasse Lichte Tour, Prix St. Georges, Intermediaire I, inclusief Kür op muziek. Lees meer over de opleiding Jurylid Lichte Tour

Jurylid Zware Tour
Het beoordelen van combinaties in de individuele dressuur B t/m de klasse Zware Tour (Intermediaire II, Grand Prix, Grand Prix Special). Lees meer over de opleiding Jurylid Zware Tour.

Jurylid Aangepast Sporten
Het beoordelen van combinaties die de dressuurproeven aangepast sport rijden. Lees meer over de opleiding Jurylid Aangepast Sporten.

Jurylid Afdelingsdressuur
Het beoordelen van de dressuurproeven van viertallen en zestallen. Lees meer over de opleiding Jurylid Afdelingsdressuur.

Toelatingsvoorwaarden en selectie
Een officialopleiding wordt uitgeschreven zodra er vanuit de sport behoefte is aan uitbreiding van deze officialgroep. Voor alle officialopleidingen geldt dat je lid moet zijn van de KNHS. Daarnaast gelden voor elke opleiding aanvullende toelatingscriteria waaraan bij inschrijving moet zijn voldaan.

Er is veel belangstelling voor de juryopleidingen. Daar zijn wij natuurlijk erg blij mee maar dat betekent ook dat wij niet iedereen kunnen toelaten. Voordat kandidaten worden toegelaten tot een officialopleiding doorlopen deze in veel gevallen een selectieprocedure. Hoe uitgebreid deze procedure is, is afhankelijk van de opleiding. Het doel van dit selectietraject is om kandidaten te selecteren waarvan de kans groot is dat zij zich kunnen ontwikkelen tot een goede official en daarnaast door kunnen stromen naar het hoogste niveau.

Allereerst wordt getoetst op de gestelde toelatingseisen. Vervolgens kan er een assessment (interview) of technische test plaatsvinden. De eigen wedstrijdklassering, het aantal gejureerde wedstrijden (voor doorstroom), CV en motivatie of een voordracht vanuit de KNHS regio kunnen in sommige gevallen doorslaggevend zijn.

Selecteren betekent helaas ook dat we soms mensen moeten teleurstellen. Een afwijzing hoeft niet automatisch te beteken dat de kandidaat niet geschikt zou kunnen zijn voor de functie van official.