Wat is een gedragscode en ben ik verplicht deze, als official, te tekenen?

Om als official op een prettige manier bij te kunnen dragen aan een veilig sportklimaat binnen onze paardensport heeft de KNHS een gedragscode opgesteld, die ondertekend dient te worden. Net als ruiters, die middels het akkoord gaan met de leveringsvoorwaarden, ook instemmen met correct gedrag dat van hen verwacht wordt. In deze gedragscode zijn waarden opgenomen die officials kunnen helpen correct te handelen in allerlei situaties.

De realiteit is niet altijd even eenvoudig. De gedragscode is ook een instrument om fatsoenlijk gedrag te verduidelijken, de verschillende belangen te wegen en een beslissing te nemen over de handelwijze. Respectvol met elkaar omgaan (ook) in de communicatie, is een onderdeel van het werk als official. De KNHS-organisatie hecht bijvoorbeeld waarde aan het recht op de eer en goede naam en het recht om met rust gelaten te worden. Deze rechten betreffen het (grond)recht op privacy. De vrijheid van meningsuiting is niet onbeperkt en kan in botsing komen met dit recht op privacy, bijvoorbeeld wanneer een official ongefundeerd beschuldigingen uit tegenover een lid of functionaris. Maar het kan een official ook beschermen indien het tegenovergestelde het geval is en de official dus ongefundeerd wordt beschuldigd.

Een KNHS official kan alleen worden ingezet wanneer de gedragscode voor KNHS officials wordt ondertekend en aangeleverd. De gedragscode reflecteert onze waarden en geeft richting aan de houding en het gedrag van officials voor een veilig sportklimaat. In geval iemand zich niet aan de houdt die deze wel heeft ondertekend, kan hij/zij hierop aangesproken worden.

De gedragscode vindt u onderaan deze pagina. 

Voor vragen kunt u mailen naar officialopleidingen@knhs.nl