Waarom is er een licentiereglement voor officals?

Het licentiereglement is opgesteld met als doel kennis en kwaliteit te waarborgen. Hiermee wordt niet alleen de sport leuker, maar wordt ook het paardenwelzijn gegarandeerd. De licentie is voor officials verplicht. Dit heeft als doel om er voor te zorgen dat iedereen zijn deskundigheid op peil houdt. Het is namelijk verplicht om bijscholingen te volgen en actief te zijn in het veld om je licentie actief te houden.

Het licentiereglement is vastgesteld en goedgekeurd door de KNHS-Ledenraad.