Official pins

De KNHS heeft ruim 3250 officials, die samen zo’n 5000 functies uitoefenen. Dit kan variëren van jurylid tot parcoursbouwer of bijvoorbeeld steward. Ruim 650 officials zijn actief in de topsport, nationaal of internationaal. In Nederland worden jaarlijks 7300 evenementen georganiseerd met 732.000 starts door zo’n 45.000 wedstrijdruiters.

Voor de er- en herkenning van officials zijn oranje en witte pins ontwikkeld, niet te verwarren met de badge die iedere official automatisch krijgt ter vergroting van de herkenbaarheid.

  • Een witte, ovale pin met een gouden randje op het revers van iemand wil zeggen dat de KNHS-official actief is in de nationale of internationale paardensport.
  • Een oranje, ovale pin met een zilveren randje wil zeggen dat een KNHS-official actief is in de breedtesport.
  • Officials die twintig jaar of langer in functie zijn, kunnen een Official Jubileum Pin uitgereikt krijgen. Deze pin kan door de official zelf worden aangevraagd of door derden. De jubileumpins zijn er in het wit of oranje, afhankelijk of de official binnen de breedtesport of (inter)nationale sport actief is. De Official Jubileum Pin vervangt de eerder uitgereikte official Pin.

Wanneer krijg je een Official Pin?

Je krijgt de Official Pin door de KNHS uitgereikt op het moment dat je geslaagd bent voor een officialopleiding.

Aanvragen Official Jubileum Pin
Download onderstaand formulier en mail het ingevuld naar offcialopleidingen@knhs.nl.