Meest gestelde vragen over de toezichthouder op dressuurwedstrijd

Waarom wordt het verplicht een toezichthouder aan te stellen voor het losrijterrein dressuur?
Paardenwelzijn is een van de speerpunten van de KNHS en hier is in de afgelopen jaren verscherpt op ingezet. Per 1 april 2021 wordt het voor iedere wedstrijdorganisatie verplicht tijdens alle KNHS dressuurwedstrijden een toezichthouder voorterrein aan te stellen. De KNHS zet met het aanstellen van een toezichthouder op het voorterrein in op een preventieve werking.

In Nederland volgen meer dan een miljoen mensen de paardensport waarvan een half miljoen regelmatig de sport beoefent. Paarden en pony’s spelen de hoofdrol in onze sport. Sportbeoefening met paarden wordt steeds kritischer door de samenleving gevolgd. Dat betekent dat de KNHS een grote verantwoordelijkheid heeft om het paardenwelzijn binnen de sport goed te borgen. Het beoefenen van paardensport moet niet alleen acceptabel zijn voor degenen die de sport beoefenen, maar ook worden ondersteund en geaccepteerd door onze maatschappij. Hiernaast is het paardenwelzijn ook een bron van discussie binnen onze sport. Paardenwelzijn en een veilige sportomgeving zijn daarom belangrijke speerpunten voor de paardensport. Om de paardensport zo leuk en veilig mogelijk te maken voor zowel paard, ruiter als official is kennis over paarden, paardengedrag en een veilige sportomgeving erg belangrijk. De positieve (sociale) controle tijdens de activiteiten van de KNHS is een kans waarmee het dierenwelzijn en plezier in de sport gewaarborgd gaat worden. In 2018, 2019 en deels in 2020 hebben we een pilot gedraaid met het aanstellen van een toezichthouder op minimaal 4 - 8 dressuurwedstrijden in iedere regio. (Tijdens de selecties en kampioenschappen was altijd al een verplichting voor het aanstellen van een toezichthouder). Op basis van de ervaringen / uitkomsten vanuit deze pilot wil de KNHS een toezichthouder op het voorterrein voor dressuur op structurele wijze zetten. Net zoals dit in het springen ook al het geval is. De KNHS adviseert naast springen en dressuur alle andere wedstrijdorganisatoren om deze lijn te volgen en ook in te zetten op de preventieve werking van de inzet van een toezichthouder op het voorterrein.

Wat is de taak van een toezichthouder?
De toezichthouder let op het voorterrein op welzijn van mens en dier, eerlijk spel (Fair Play), veiligheid en natuurlijk de naleving van de regels bij bijvoorbeeld de optoming. Zo rijdt iedereen onder gelijke en plezierige omstandigheden en dat komt weer de kwaliteit en – last but not least – de sfeer op de wedstrijden ten goede.Uit een testcase bleek dat dit inderdaad zo is. Een toezichthouder op het voorterrein werkt bovendien preventief.

Wie mag toezichthouden?
De toezichthouder dressuur kan een jurylid in de discipline dressuur met de minimale bevoegdheid Zilver of een steward zijn of iemand zijn die de opleiding tot toezichthouder heeft gevolgd en wordt door de wedstrijdorganisatie gevraagd en betaald.

De KNHS heeft voor het toezichthouden opleidingsmateriaal ontwikkeld, wat een vast onderdeel gaat worden in de opleiding tot dressuurjurylid. Daarnaast volgen alle dressuurofficials in de komende periode een digitale scholing over de taak van toezichthouder op dressuurwedstrijden. Deze bijscholing is verplicht en zij ontvangen hier in de komende periode meer informatie over. Als jurylid heeft u automatisch de kwalificatie toezichthouder dressuur gekregen.

Wie betaalt de toezichthouder?
De toezichthouder wordt betaald door de wedstrijdorganisatie.

Als wedstrijdorganisatie vraag je naast de juryleden voor je wedstrijd een toezichthouder voorterrein. Dit kan zijn een jurylid in de discipline dressuur met de minimale bevoegdheid Zilver of een steward zijn of iemand die de opleiding tot toezichthouder heeft gevolgd. Deze officials vindt u in Mijn KNHS onder kwalificaties. In de praktijk kan het zo zijn dat een official bijvoorbeeld een dagdeel ingezet wordt als jurylid en daarnaast een dagdeel toezicht houdt op het voorterrein. Maak hier duidelijke afspraken over met de betreffende official. Tijdens outdoor wedstrijden dient er voor de toezichthouder een (eenvoudige) accommodatie beschikbaar te zijn. De namen en nummers van de toezichthouders moet u als wedstrijdorganisatie doorgeven aan de KNHS in het uitslagenbestand.

Het aanstellen van een toezichthouder dressuur brengt voor wedstrijdorganisaties extra kosten met zich mee. U heeft immers een extra jurylid hiervoor nodig. We begrijpen dat dit erg vervelend is. Toch vinden we als KNHS het zo belangrijk in het kader van welzijn dat we de voordelen die dit brengt zwaarder vinden wegen dan de nadelen.

Waar kan ik de toezichthouders vinden op een lijst?
Ieder jurylid dressuur met de minimale bevoegdheid Zilver heeft automatisch de kwalificatie van toezichthouder dressuur gekregen. Deze officials vindt u in Mijn KNHS. Hierin zijn ook opgenomen de officials die de opleiding tot Toezichthouder hebben gevolgd. Maar ook vindt u hier de bevoegde stewards die mogen toezicht. In de praktijk kan het zo zijn dat een official bijvoorbeeld een dagdeel ingezet wordt als jurylid en daarnaast een dagdeel toezicht houdt op het voorterrein. Maak hier duidelijke afspraken over met de betreffende official. Tijdens outdoor wedstrijden dient er voor de toezichthouder een (eenvoudige) accommodatie beschikbaar te zijn. De namen en nummers van de toezichthouders moet u als wedstrijdorganisatie doorgeven aan de KNHS in het uitslagenbestand.

Hoe geef ik voor mijn wedstrijd door welke toezichthouder(s) ik heb ingezet?
In de praktijk kan het zo zijn dat een official bijvoorbeeld een dagdeel ingezet wordt als jurylid en daarnaast een dagdeel toezicht houdt op het voorterrein. Maak hier duidelijke afspraken over met de betreffende official. De namen en nummers van de toezichthouders moet u als wedstrijdorganisatie doorgeven aan de KNHS via het uitslagenbestand. Hier is de toezichthouder aan toegevoegd.

Wanneer de jury zicht heeft op het losrijden moet er dan ook een toezichthouder ingezet worden?
Ja voor iedere dressuurwedstrijd geldt dat een toezichthouder verplicht is. Een jury beoordeelt de proef in de wedstrijdbaan en kan dan niet tegelijkertijd toezichthouden op het voorterrein. Dit is dan juist de reden om een toezichthouder in te zetten.

Krijg ik als jurylid ook praktijkpunten als ik ingezet word als toezichthouder?
Wanneer u ingezet wordt als toezichthouder krijgt u per keer dat u wordt ingezet een praktijkpunt toegekend. Dit gebeurt in de meeste gevallen automatisch omdat uw inzet als toezichthouder wordt geregistreerd door de wedstrijdorganisatie in het uitslagenbestand dat naar de KNHS toe gaat. De praktijkpunten voor uw inzet als toezichthouder worden geregistreerd op uw kwalificatie toezichthouder dressuur. 

Kan ik op dezelfde dag en/of wedstrijd ingezet worden als jurylid en ook als toezichthouder?
Ja dat kan. U kunt bijvoorbeeld ’s ochtend jureren en ’s middags ingezet worden als toezichthouder op het voorterrein. U krijgt dan een praktijkpunt voor uw inzet als jurylid en een praktijkpunt voor uw inzet als toezichthouder. De praktijkpunten die u behaalt als toezichthouder worden geregistreerd op uw kwalificatie toezichthouder onder uw jurylicentie.

Krijg ik als jurylid dressuur ook bijscholingen voor de kwalificatie toezichthouder?
Ja u krijgt een digitale bijscholing aangeboden. De KNHS heeft voor het toezichthouden opleidingsmateriaal ontwikkeld, wat een vast onderdeel gaat worden in de opleiding tot dressuurjurylid. Daarnaast volgen alle dressuurofficials een digitale bijscholing over de taak van toezichthouder op dressuurwedstrijden. Deze bijscholing is verplicht. U ontvangt hier daar informatie over. 

Kan ik de praktijkpunten die ik haal als toezichthouder gebruiken om te voldoen aan het aantal praktijkpunten dat ik nodig heb voor mijn jurylicentie?
Nee dat is niet de bedoeling. In het licentiereglement is het aantal praktijkpunten opgenomen waar u minimaal aan moet voldoen voor het behoud van uw licentie. De praktijkpunten die u behaalt als toezichthouder worden apart geregistreerd onder uw kwalificatie toezichthouder die u als dressuurjurylid automatisch heeft gekregen.

Welke vergoeding krijg ik uitbetaald als toezichthouder?
Wanneer u wordt ingezet als toezichthouder ontvangt u hiervoor dezelfde vergoeding die u als jurylid ook ontvangt van de wedstrijdorganisatie. Voor vrijwilligers geldt dat zij de werkzaamheden niet beroepsmatig verrichten. Hiervoor geldt de fiscale vrijwilligersregeling, namelijk € 5,00 per uur ( € 2,50 als je jonger bent dan 22), maximaal € 190,= netto per maand en nooit hoger dan € 1.900,= netto per jaar. Deze bedragen zijn het totaal van alle vrijwilligersvergoedingen, gedeclareerde kilometers (€ 0,30/km) en onkosten bij elkaar.

Of

Werkelijke kosten

Je declareert uitsluitend een vergoeding van de werkelijke en in redelijkheid gemaakte kosten die bij de uitoefening van de functie noodzakelijk zijn, zoals kilometervergoeding (€ 0,30/km); overnachtingskosten; verblijfskosten, dan mag dit fiscaal ongelimiteerd, indien deze kosten met bonnen aangetoond kunnen worden. Er wordt geen vergoeding betaald voor de uren die u als official maakt.

Word je vaak ingezet als vrijwilliger en schat je in dat de vergoeding die uit de inzet voortvloeit hoger is dan € 190,= per maand en hoger zal zijn dan € 1.900, = op jaarbasis? Dan lopen jij en de vereniging die jou inzet een financieel risico bij de Belastingdienst. Om dit risico voor jou als vrijwilliger en voor verenigingen te minimaliseren en om zorg te dragen voor een juiste uitvoering van de fiscale kaders, heeft de KNHS de tarievenlijst voor officials opgesteld als richtlijn (beschikbaar als PDF-download).

Mag ik toezichthouder zijn op een wedstrijd van mijn eigen vereniging?
Ja dat mag. In het Algemeen Wedstrijdreglement is het volgende opgenomen;

Bestuursleden van de wedstrijdorganisatie, wedstrijdorganisatoren en eigenaren/exploitanten van accommodaties zijn niet gerechtigd een officialfunctie uit te oefenen indien dit de functie als dressuurjurylid, endurancejurylid, Federatievertegenwoordiger en/of I&R-controleur betreft tijdens wedstrijden door henzelf, door hun vereniging of wedstrijdorganisatie georganiseerd of georganiseerd op hun eigen accommodatie.

Kunnen de juryleden ook rouleren met toezichthouden op een wedstrijden?
Ja dat zou inderdaad kunnen. Hieronder een voorbeeld hoe zoiets kan.

Bijv. er is een ring met 15 L1/L2 paarden, daarna komen er nog 13 in de M1/M2 aan de start. Dan kan het ene jurylid de L1/L2 jureren, het M jurylid houdt dan toezicht een na de L paarden wisselen de juryleden, de toezichthouder jureert de M paarden en het L jurylid houdt toezicht. Op deze manier kan ieder jurylid een bijdrage leveren. En dat laatste biedt juist mogelijkheden voor de wedstrijdorganisatie om dan niet een ZZL jury alleen voor bijv. 5 combinaties te laten komen, maar deze ook een deel toezicht te laten houden tijdens een eerdere of latere rubriek. Op deze manier kan iedereen een steentje bijdragen.

Kan ik een opleiding volgen om toezichthouder te worden zonder dat ik een juryopleiding heb?Ja, dat kan. Om als toezichthouder ingezet te worden kun je een opleiding tot Toezichthouder volgen. Om de paardensport zo leuk en veilig mogelijk te maken voor zowel paard, ruiter als official is kennis over paarden, het rijden, paardengedrag, de reglementen en een veilige sportomgeving erg belangrijk. Al deze facetten komen dan ook tijdens de opleiding tot Toezichthouder aan bod.