Licentiereglement Hippische Officials 01-01-2020 tot en met 31-12-2022

Het licentiereglement voor officials is opgesteld met als doel kennis en kwaliteit van de official te waarborgen. Hiermee wordt niet alleen de sport leuker, maar wordt ook het paardenwelzijn gegarandeerd. De licentie is voor officials verplicht. Dit heeft als doel om er voor te zorgen dat iedereen zijn deskundigheid op peil houdt.

Onderdeel van het licentiesysteem voor officials vormt de gedragscode voor officials. De gedragscode voor officials biedt duidelijkheid welk gedrag wel en niet wenselijk is om een prettige, veilige en sportieve sfeer te bereiken en te borgen.

Voor het volgen van bijscholingen en inzet tijdens een wedstrijd krijgt de official theorie- en / of praktijkpunten toegekend. Deze punten worden geregistreerd in Mijn KNHS.

Voldoet de official aan het einde van de licentieperiode aan de gestelde eis dan wordt de officialkwalificatie weer voor een licentieperiode verlengd.

Nieuwe licentieperiode en reglement
Per 1 januari 2020 is er een nieuwe licentieperiode en een nieuw licentiereglement in gegaan. Lees hier meer informatie over het licentiereglement voor officials en de HO-licentie.