Informatie en formulieren voor Federatievertegenwoordigers

De KNHS wijst voor nationale wedstrijden en een beperkt aantal breedtesport wedstrijden (waaronder de Subtopwedstrijden en Regio- en KNHS-kampioenschappen) een federatievertegenwoordiger aan. De federatievertegenwoordiger vertegenwoordigt de KNHS op wedstrijden. Hij ziet er op toe en is verantwoordelijk voor een eerlijk verloop van de wedstrijd. Indien op de wedstrijd geen afzonderlijk daartoe door de KNHS aangewezen federatievertegenwoordiger aanwezig is, vervult één van de juryleden (de voorzitter van de jury) de taak van Federatievertegenwoordiger.

Op onze website vind je documenten die voor jou als Federatievertegenwoordiger relevant zijn.