Ik heb mij opgegeven voor een bijscholing maar kan door omstandigheden toch niet komen. Wat te doen?

Natuurlijk kunnen er altijd omstandigheden (overmacht) zijn waardoor het niet mogelijk is om naar een bijscholing te komen. Wij verzoeken je dit altijd te melden bij de KNHS via officialopleidingen@knhs.nl en indien van toepassing bij de betreffende R.O.P. (Regionale Opleidingspunt). Kom je zonder geldige reden en/of zonder afmelding niet opdagen voor een bijscholing dan worden er kosten in rekening gebracht.