Hoe word je Federatievertegenwoordiger voor nationale wedstrijden?

Jaarlijks worden er zo'n 7500 wedstrijden georganiseerd met 8.750 wedstrijddagen. Voor nationale wedstrijden en een aantal breedtesportwedstrijden worden speciaal daarvoor opgeleide federatievertegenwoordigers aangewezen. Op overige wedstrijden vervult één van de juryleden die taak. 

Een federatievertegenwoordiger ziet toe op en is verantwoordelijk voor het welzijn van paarden en een eerlijk verloop van een wedstrijd. De federatievertegenwoordiger heeft daarbij een preventieve, toezichthoudende en (indien nodig) handhavende taak. Daarnaast is de federatievertegenwoordiger bevoegd wijzigingen aan te brengen in het verloop van de wedstrijd. 

Heb je interesse in deze official functie? Klik dan hier voor meer informatie.