Hoe word ik Ringmeester?

Door de wedstrijdorganisatie kan een ringmeester worden aangesteld. De ringmeester is verantwoordelijk voor de gang van zaken in de ring en draagt er zorg voor, dat het programma zoveel mogelijk wordt afgewerkt op de tijden, die in het programma of in het tijdschema zijn vermeld.

De ringmeester zorgt voor het opstellen van paarden in de ring bij het voorstellen en indien van toepassing bij de prijsuitreiking. Daarnaast ziet hij erop toe, dat uitsluitend deelnemers (eventueel vergezeld van een begeleider bij het verkennen van het parcours) en de in functie zijnde officials zich in de ring bevinden.

Bij rubrieken in de discipline Aangespannen Sport ziet de ringmeester erop toe, dat de begeleiders/helpers van de deelnemers zodanig worden opgesteld dat hun aanwezigheid niet hinderlijk is voor de juryleden en het publiek. De ringmeester is gehouden de instructies van de juryleden op te volgen en heeft geen bemoeienis met de beoordeling van de juryleden.

Heb je ervaring als ringmeester en wil je graag opgenomen worden in de officiallijst in Mijn KNHS dan kun je hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij de KNHS. Gebruik hiervoor het KNHS format die je hieronder kunt downloaden. Stuur je motivatiebrief en CV naar KNHS afdeling Officialopleidingen via officialopleidingen@knhs.nl.

Opname in het adresboek van Mijn KNHS betekent dat je vindbaar bent voor alle wedstrijdorganisaties.

 Toelatingseisen:

• Je bent lid van de KNHS

• Je bent minimaal 21 jaar

• Je hebt ervaring als ringmeester

• Je levert een getekende gedragscode aan

Kosten

Aan het opnemen van ringmeesters in het adresboek van Mijn KNHS zijn geen kosten verbonden.