Hoe lang duurt een licentieperiode voor officials?

De huidige licentieperiode (2020-2021) voor officials is verlengd met één jaar. De official heeft nu tot 31 december 2022 de tijd om te voldoen aan de vereiste theorie- en praktijkpunten. Per 1 januari 2023 zal er een nieuw licentiereglement ingaan. 

Het voorstel om de periode te verlengen vanwege de beperkte inzetbaarheid van officials tijdens deze coronaperiode is op 12-11-2020 goedgekeurd door de Ledenraad. 

Meer informatie over het licentiereglement vind je in het Licentiereglement Hippische Officials