Hoe kan ik Hoofd Hinderniswaarnemer Mennen worden?

In de discipline mennen wordt in het onderdeel marathon bij iedere hindernis een hoofd hinderniswaarnemer ingezet. Deze official moet worden bijgestaan door tenminste twee assistent waarnemers. 

Een hoofd hinderniswaarnemer wordt geacht van iedere deelnemer de tijd op te nemen en vast te leggen die nodig is voor het rijden van de hindernis. Zij dienen in het bezit te zijn van een overzicht van de starttijden van alle deelnemers. 

De hoofd hinderniswaarnemer is eindverantwoordelijk voor de registratie van de verrichtingen van de deelnemer in de hindernis. Hij/zij moet na afloop van proef B in de nabijheid blijven van het Wedstrijdsecretariaat totdat hij door de voorzitter van de jury van zijn taak ontheven wordt. 

De opleiding Hoofd Hinderniswaarnemer wordt naar behoefte uitgeschreven. Heb je belangstelling voor deze opleiding? Neem contact op met jouw mendistrict.

Heb je interesse in deze official functie? Klik dan hier voor meer informatie.