Wedstrijdreglement Springen

Het disciplinereglement moet altijd in samenhang worden gelezen en toegepast met het algemeen wedstrijdreglement. Als het disciplinereglement afwijkt van het algemeen wedstrijdreglement, dan gaat het disciplinereglement voor. Bieden de reglementen helemaal geen uitkomst? Dan moet worden gehandeld in de geest van de sport, waarbij fairplay en welzijn van mens en dier altijd voorop moeten staan. Onder deze tekst (bij downloads) vind je het wedstrijdreglement van de discipline Springen.

KNHS Harnachementgids
Het gebruik van harnachement en wat is toegestaan staat omschreven in de KNHS-Harnachementgids

Dispensatie op het wedstrijdreglement
Wanneer het niet mogelijk of wenselijk is om mee te doen volgens de bepalingen uit het reglement, dan kun je dispensatie aanvragen om daarvan af te wijken.


Wijzigingen KNHS-wedstrijdreglement springen per 1 april 2024

Op 1 april 2024 gaat het nieuwe KNHS-wedstrijdreglement springen in. Hieronder lees je wat de belangrijkste wijzigingen zijn.

  • Aan springwedstrijden met paarden mag worden deelgenomen indien in het lopende 
    kalenderjaar de 11 jarige leeftijd wordt bereikt. (dit was 12 jaar)
  • Promotie naar een hogere klasse mag na het behalen van 10 winstpunten en in de klasse ben je niet meer verplicht om te promoveren (ongeacht hoeveel startpassen je hebt).

Alle wijzigingen vind je hier onderaan bij downloads.