Wedstrijdreglement Eventing

In het eventingreglement staan de spelregels die voor de discipline eventing gelden. Voor het onderdeel dressuur wordt verwezen naar het wedstrijdreglement dressuur en voor het onderdeel springen naar het wedstrijdreglement springen. Zijn er uitzonderingen dan worden deze benoemd in het eventingreglement.

Het eventingreglement moet altijd in samenhang worden gelezen en toegepast met het algemeen wedstrijdreglement. Als het eventingreglement afwijkt van het algemeen wedstrijdreglement, dan gaat het eventingreglement voor. Bieden de reglementen helemaal geen uitkomst? Dan moet worden gehandeld in de geest van de sport, waarbij fairplay en welzijn van mens en dier altijd voorop moeten staan.Wijzigingen wedstrijdreglement per 1 maart 2023

De belangrijkste wijzigingen voor 2023 zijn:

  • Er zijn verschillende updates gedaan om teksten te moderniseren en aan te passen naar de huidige tijd met betrekking tot paardenwelzijn en veiligheid.
  • Het rijstijlformulier is aangepast. Naast het geven van cijfers is er een aantal onderwerpen zoals welzijn/happy horse aan toegevoegd.
  • De informatietabel voor paarden en pony’s is aangepast zodat deze beter aansluit bij het veld en de categorie C-pony’s.
  • Na een val op het voorterrein dient een ruiter eerst de aanwezige dokter/EHBO op te zoeken, alvorens de wedstrijd te kunnen vervolgen. Na een val tijdens een wedstrijdonderdeel wordt de combinatie uitgesloten en moet de aanwezige dokter/EHBO worden bezocht. (voordat er eventueel nog gestart wordt met een ander paard)
  • De startgerechtigheid voor eventing is verduidelijkt.
  • Het CCI1*-Intro is benoemd als tussenklasse om zo de positie van deze klasse te verduidelijken.
  • De taken van de Technisch Afgevaardigde en het wedstrijdsecretariaat zijn verduidelijkt.
  • De nieuwe functie Hindernisbouwer is toegevoegd en de functie Parcoursbouwer Cross is omgezet naar Parcoursontwerper Cross.
  • De taken van de hinderniscontroleur zijn verduidelijkt.
  • In het kader van veiligheid worden de MIM-clips toegepast op alle hindernissen die zich daarvoor lenen.

Meer informatie over het wedstrijdreglement Eventing en de wijzigen daarop vind je op onze website.