Wedstrijdreglement Eventing

In het eventingreglement staan de spelregels die voor de discipline eventing gelden. Voor het onderdeel dressuur wordt verwezen naar het wedstrijdreglement dressuur en voor het onderdeel springen naar het wedstrijdreglement springen. Zijn er uitzonderingen dan worden deze benoemd in het eventingreglement.

Het eventingreglement moet altijd in samenhang worden gelezen en toegepast met het algemeen wedstrijdreglement. Als het eventingreglement afwijkt van het algemeen wedstrijdreglement, dan gaat het eventingreglement voor. Bieden de reglementen helemaal geen uitkomst? Dan moet worden gehandeld in de geest van de sport, waarbij fairplay en welzijn van mens en dier altijd voorop moeten staan.Wijzigingen wedstrijdreglement per 1 maart 2024. Het reglement is hieronder te vinden onder het kopje 'downloads'.

De belangrijkste wijzigingen voor 2024 zijn:

  • Jonge paarden rubrieken kunnen worden uitgeschreven binnen de reguliere klassen B tot en met Z, met inachtneming van de leeftijdsgrens beschreven in artikel 303. Behaalde resultaten zullen worden toegevoegd in de desbetreffende klasse.
  • Een combinatie met 20 strafpunten of meer (exclusief tijdsoverschrijding) wordt uitgesloten en komt niet in 
    aanmerking om door te gaan naar het volgende wedstrijdonderdeel (de cross). (dit was voorheen meer dan 20 strafpunten.
  • Het stijlpuntcijfer icm het behalen van 1 of 2 winstpunten is aangepast.
  • Verliespunten zijn afgeschaft
  • Er is geen promotieplicht meer (ongeacht je aantal startpassen)
  •  Een wedstrijdorganisatie is verplicht om in het kader van veilige crossbouw MIM-Clips te gebruiken in de cross klassen M t/m Z paarden en de klasse Z pony’s. In overleg met de TA wordt bepaald op welke hindernissen de MIM-Clips worden gebruikt.

Alle wijzigingen van 2024 kun je vinden in het document onder het kopje 'downloads'.