Wat is het hitteprotocol van de KNHS?

Wanneer volgens de weersvoorspelling van het KNMI voor de komende 24 uur in de Bilt sprake is van een temperatuur van 27 graden Celsius of meer, kan men spreken van extreem weer. Bij de overheid treden dan de extra toezichts-maatregelen in werking. 

Lokale temperatuur
Bij het vaststellen of er voor een paardenhouder, voor een evenement of voor een transport sprake is van extreme weer wordt er uitgegaan van werkelijke temperaturen die ter plaatse worden vastgesteld. Dit kan worden gedaan gewoon door de temperatuur te meten met behulp van een app met gegevens van het KNMI: “Het Weer in Nederland”.

Om paardenhouders en paardeneigenaren een handvat te geven hoe om te gaan met extreme weersomstandigheden heeft de Sectorraad Paarden, met de dragende organisaties, besloten een ‘Protocol extreme weersomstandigheden voor paarden’ op te stellen (protocol). Hieronder een aantal overwegingen bij warm weer:
  • paarden moeten in de schaduw (kunnen) staan; 
  • paarden moeten zo nodig voldoende gekoeld worden (met water of ventilatoren); 
  • er moet voldoende goede kwaliteit drinkwater ten minste iedere 4-6 uur ter beschikking staan/ter beschikking worden gesteld en er moet voldoende ruwvoer worden verstrekt; 
  • transport is bij voldoende ventilatie mogelijk, maar de koeling moet voldoende zijn; 
  • door organisatoren van evenementen moeten de omstandigheden ter plaatse meegenomen worden bij de beslissing een evenement wel/niet door te laten gaan; 
  • eigenaren, ruiters en menners hebben een eigen verantwoordelijkheid om wel of niet aan een evenement deel te nemen. 
Van belang is dat men zich realiseert dat voor een paard van nature een wat lagere omgevingstemperatuur optimaal is dan voor de mens. Het is dus van groot belang daar aan te denken bij het beoordelen van de situatie!

Bron: Sectorraad Paarden

Handige tips!
Meer lezen over dit onderwerp? Hier vind je tips om je paard zo koel mogelijk te houden tijdens warme zomerdagen, het wel of niet rijden met warm zomerweer en hoe je hittestress kunt voorkomen.