Wanneer moet of mag ik promoveren in de dressuur klasse BB t/m ZZ-Zwaar?

De klasse BB/Impuls heeft geen promotieregeling.

Vanaf de klasse B tot en met de klasse ZZ-Zwaar geldt dat promotie naar de hogere klasse is toegestaan wanneer 10 winstpunten zijn behaald.
Uitzondering hierop zijn ponyruiters die rijden met een A of B pony. Zij mogen niet promoveren naar de klasse Z1- en Z2-dressuur.

Voor de klasse B tot en met M2 geldt dat de promotie naar de hogere klasse verplicht is wanneer 30 winstpunten zijn behaald.

De klasse Z1, Z2 en ZZ-Licht zijn verblijfsklassen. Dit betekent dat je vanuit deze klasse niet persé hoeft te promoveren.

Een combinatie mag tot de stand van 5 winstpunten is bereikt flexibel starten  in één klasse lager. (de inschalingstabel moet dit wel toelaten).

Promotie op dezelfde wedstrijddag is toegestaan. 

Je mag deelnemen aan een tweede proef, ook al kom je door het resultaat van je eerste proef over de verplichte promotiegrens heen.