Wanneer mag je de dressuurring verkennen?

Direct voordat je proef begint mag je in rijbaan rijden. Dit mag in alle klassen.Je mag ook om de baan heen rijden als hier ruimte voor is. Het verkennen van de ring mag in stap, draf of galop. Het dragen van een zweep is toegestaan voor alle klassen. Als je tijdens je proef reglementair geen zweep mag gebruiken moet je deze wegdoen voordat je aan je proef begint.

Wanneer je met je proef gaat beginnen hoef je niet de rijbaan eerst uit, maar dit mag wel.

Ben je de eerste deelnemer? (of de eerste deelnemer na een pauze). Dan mag je 2 minuten voordat je proef begint in de rijbaan rijden. De volgende combinaties mogen de baan verkennen in het tijdsbestek liggend tussen het moment van afgroeten van de voorgaande combinatie en de jury het teken geeft dat de volgende combinatie van start mag. Doordat de jury in die tijd nog een deel van het protocol moet invullen zal dit ook ongeveer 2 minuten zijn.

Een wedstrijdorganisatie mag naast het bovenstaande ook de wedstrijdring voor een vastgestelde periode open stellen om de paarden aan de wedstrijdring te laten wennen. De wedstrijdorganisatie dient dit vooraf bekend te maken en mag hier ook eisen aan stellen. Bijvoorbeeld dat je alleen mag stappen.

Meer informatie over het verkennen van de rijbaan vind je in het wedstrijdreglement dressuur in artikel 114.

Artikel 114 – Verkennen van de rijbaan
  1. Iedere combinatie mag bij het verkennen van de rijbaan, direct voorafgaand aan het starten van de proef, altijd de ring betreden. De combinatie hoeft na het signaal om te beginnen de ring niet opnieuw te verlaten. Dit laatste is echter wel toegestaan. Het verkennen van de rijbaan door het rijden langs de buitenzijde van de ring is ook toegestaan.
  2. Het verkennen van de ring en het rijden langs de buitenzijde van de ring is toegestaan in stap, draf of galop.
  3. Het verkennen van de rijbaan is aan de eerste combinatie van een rubriek en eveneens de eerste combinatie na elke in het programma opgenomen pauze toegestaan vanaf ten hoogste 2 minuten vóór het begin van de desbetreffende rubriek. De daaropvolgende combinaties mogen de rijbaan verkennen in het tijdbestek liggend tussen het moment dat de voorgaande combinatie heeft afgegroet en het moment waarop het protocol van die combinatie door de jury wordt afgesloten en deze het startteken geeft.
  4. Onder géén voorwaarde mag een deelnemer - op straffe van uitsluiting - de ring betreden behalve voor het rijden van zijn proef in de wedstrijd, met uitzondering van het hierboven in dit artikel bepaalde.
  5. De federatievertegenwoordiger en bij diens ontstentenis de (voorzitter van de) jury mag, indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven, gemotiveerd een uitzondering op deze regel maken; hij/zij dient een dergelijke uitzondering onder opgave van redenen te vermelden in het rapport.
  6. Tijdens het verkennen van de rijbaan is het dragen van een zweep toegestaan.
  7. Het is de wedstrijdorganisatie toegestaan de wedstrijdring voor een vastgestelde periode open te stellen om de paarden aan de wedstrijdring te laten wennen. De wedstrijdorganisatie dient dit vooraf kenbaar te maken. De wedstrijdorganisatie kan hier bepaalde eisen aan stellen.