Mag je de dressuurproef uit het hoofd rijden?

Ja dit mag, je mag in alle klassen de proef uit het hoofd rijden. Wanneer de proef begonnen bent zonder voorlezer, mogen daarna niet alsnog onderdelen voorgelezen worden. Een proef wordt dus óf volledig uit het hoofd gereden óf voorgelezen.

Meer informatie vind je in het wedstrijdreglement dressuur in artikel 115.

Artikel 115 – Uitvoering van de proeven

1. Voorlezen: a. Alle proeven tot en met de klasse ZZ-Zwaar, mogen worden voorgelezen. De voorlezer neemt plaats bij B of bij E, tenzij door de jury anders is bepaald. Als de voorlezer een verkeerde opdracht geeft, waardoor een vergissing in het programma wordt gemaakt, is de deelnemer hiervoor zelf verantwoordelijk. De jury rekent dit als een vergissing in het programma. De deelnemer wordt geacht de proef te kennen. 2. Uit het hoofd rijden: a. Het uit het hoofd rijden van een proef waarvoor het niet is voorgeschreven is toegestaan. Wanneer een deelnemer het besluit heeft genomen om het programma uit het hoofd te rijden, moet deze daarbij blijven. b. Het is - op straffe van uitsluiting - niet toegestaan dat de deelnemer vanaf een bepaald onderdeel het programma alsnog verder laat voorlezen. c. Proeven die uit het hoofd gereden dienen te worden: - Alle FEI-proeven, met uitzondering van de Z2 ponyproeven - Kür op muziek voor alle niveaus.