Is het dragen van een veiligheidscap verplicht op oefen- en-/of losrijterrein verplicht voor derden?

Op het wedstrijdterrein mag met een paard uitsluitend worden gewerkt door de deelnemer. Het werken met een paard door een ander dan de met dit paard voor de desbetreffende rubriek(en) ingeschreven deelnemer is –op straffe van uitsluiting– verboden. Onverminderd het hiervoor bepaalde mogen derden met een paard op het oefen- en/of losrijterrein alleen stappen, mits dit aan een lange teugel gebeurt en er met het paard niet wordt gewerkt. Aan de verplichting in de lid 9 omschreven hoofdbescherming te dragen dient door derden te worden voldaan. Bij Samengestelde Menwedstrijden geldt, dat met het paard/de paarden door derden uitsluitend op de officieel aangewezen losrijterreinen mag worden gewerkt.

(Algemeen Wedstrijdreglement, artikel 44 sub 10)