Is het chippen van een paard verplicht?

Ja, het is verplicht om je paard te laten chippen. Dit moet binnen een half jaar na de geboorte gebeuren, ook moet dan het paspoort aangevraagd zijn.


Er is een uitzondering. Paarden met een geboortedatum voor 2009 hoeven niet gechipt te zijn. We adviseren het altijd wel. Zeker wanneer je wedstrijden rijdt. Wanneer er een chipcontrole is op een wedstrijd kan het zijn dat je een DNA-test moet doen De kosten dan zijn telkens voor jou (was altijd € 50,00 per controle). Een official ter plaatse moet haren trekken voor het DNA-onderzoek. De KNHS stuurt de haren door naar het Van Haeringen-instituut die het DNA zal onderzoeken.

Je kunt een startpas aanvragen voor een paard zonder transponder (chip) door kopieën van het paspoort met een begeleidend schrijven naar de Ledenadministratie te sturen: ledenservice@knhs.nl . Ook graag kopieën van de medische bijlage van het paardenpaspoort bijvoegen.

Je kunt het paard altijd alsnog laten chippen bij de dierenarts. Als je regelmatig wedstrijden rijdt is chippen verreweg het goedkoopste.