Hors Concours (HC) starten in het springen

Het is mogelijk om HC (buiten mededinging) te starten. Dit kan in de klasse waarin je reglementair startgerechtigd bent of een lagere klasse. Je start wordt niet opgenomen in het klassement. Je kunt geen winstpunten krijgen voor een HC-start. Het is voor pony's niet mogelijk om in een andere categorie HC te starten. Dit kan enkel in je eigen klasse, of een klasse lager. De categorie kan niet wijzigen in verband met de afstanden in het parcours.

Voor een HC-start heb je wel een startpas nodig. De start wordt ook geregistreerd. 

Meer informatie vind je in het Disciplinereglement Springen, artikel 253.5.

Artikel 253.5. Hors Concours starten 
Indien een wedstrijd organisatie met instemming van de jury een geregistreerde combinatie gelegenheid wenst te geven om hors concours (buiten mededinging) te starten, mag dat worden toegestaan, echter met inachtneming van de navolgende bepalingen:
  • a. Hors concours (buiten mededinging) starten is alleen toegestaan in de klassen waarin men reglementair startgerechtigd is of in een lagere klasse. Indien de combinatie in de rubriek waarin zij startgerechtigd is zowel voor klassering als hors concours wil starten, dan dient het parcours voor klassering als eerste te worden verreden.
  • b. De reglementaire bepalingen van de klasse waarin wordt gestart zijn ook van toepassing op een HC-start. Een uitzondering hierop vormen combinaties die HC starten in de klasse M, hen is toegestaan een optoming te gebruiken zoals voorgeschreven voor de klasse Z en hoger.
  • c. De desbetreffende combinatie mag niet in de uitslag van de rubriek opgenomen worden c.q. niet in aanmerking komen voor een prijs, of voor toekenning van prestatiepunten.
  • d. De desbetreffende combinatie mag niet starten in een barrage.
  • e. Aan een hors concours-start kan geen enkel recht worden ontleend met betrekking tot de klasseindeling van de desbetreffende combinatie.
  • f. Combinaties, die één of meer malen hors concours willen starten, dienen een startpas te hebben en bij opgave duidelijk te vermelden dat het om een hors concours-start gaat.
  • g. Het is de wedstrijdorganisatie toegestaan voor het hors concours deelnemen hetzelfde inschrijfgeld te vragen als voor deelname voor prestatiepunten en/of bijzondere parcoursen voor prijzen.