Hors Concours (HC) starten in de dressuur

Het is mogelijk om HC (buiten mededinging) te starten. Dit kan in de klasse waarin je reglementair startgerechtigd bent of lager. Je proef wordt beoordeeld door de jury(s), maar je start wordt niet opgenomen in het klassement. Je kunt ook geen winstpunten krijgen voor een HC-start. 

Je mag in de discipline dressuur ook één klasse hoger HC starten. Dit kan alleen met toestemming van de jury nadat je eerst een proef in je eigen klasse hebt gereden.

Voor een HC-start heb je wel een startpas nodig. De start wordt ook geregistreerd.

Meer informatie vind je in het Algemeen Wedstrijdreglement, artikel 109.

Artikel 109 - Rubrieken al dan niet voor promotie en horse concours starten
  1. Indien een wedstrijdorganisatie met instemming van de jury een combinatie gelegenheid wenst te geven om horse concours (buiten mededingen) te starten, mag dat worden toegestaan, met inachtneming van de navolgende bepalingen:
  • a. Horse concours (buiten mededinging) starten is toegestaan in de klasse waarin men reglementair startgerechtigd is, in een lagere klasse of in één klasse hoger, dit laatste na toestemming van de jury op grond van de gereden proef in de eigen klasse. Indien de combinatie zowel voor klassering als hors concours wil starten, dan dient de proef voor klassering als eerste te worden verreden.
  • b. De reglementaire bepalingen van de klasse waarin wordt gestart zijn ook van toepassing op een hors concours-start.
  • c. De behaalde resultaten in de proef van de desbetreffende combinatie mogen niet in de uitslag van de rubriek opgenomen worden c.q. niet in aanmerking komen vaan een prijs, of voor toekenning van winst en/of verliespunten.
  • d. Aan een hors concours-start kan geen enkel recht worden ontleend met betrekking tot de klasse-indeling van de desbetreffende combinatie.
  • e. Wanneer een deelnemer in een rubriek waarin overeenkomstig de bepalingen van het vraagprogramma slechts met één paard per deelnemer mag worden gestart, daarnaast een tweede en eventueel derde paard hors concours wenst te rijden met toestemming van de wedstrijdorganisatie, moet het paard waarmee aan de wedstrijd deelgenomen wordt, altijd als eerste van de de deelnemers in die rubriek te rijden paarden gestart worden.
  • f. Combinaties die één of meerdere malen horse concours (buiten mededinging) willen starten, dienen dit op het inschrijfformulier te vermelden.