Hoe werkt het met het meten van de pony?

Tot en met het 8e levensjaar van de pony moet deze gemeten worden door een KNHS-ponymeter. Dit dient jaarlijks te gebeuren tussen 1 januari en 1 april. Deze meting wordt door de KNHS-ponymeter bijgeschreven in het paardenpaspoort en de meting wordt ook doorgestuurd naar de KNHS.

Rij je met een pony tussen de paarden met een paardenstartpas? Dan hoeft de pony niet gemeten te zijn.

Mennen
Wanneer je met een pony wilt deelnemen aan aan menwedstrijden dient de pony tenminste eenmaal te zijn gemeten door een KNHS-ponymeter conform de KNHS-meetprocedure. De KNHS-ponymeter registreert de gemeten schofthoogte in het paardenpaspoort. Voor pony’s met een schofthoogte tussen de 137 cm t/m 156,9 cm geldt, dat zij tot en met het achtste levensjaar gemeten dienen te worden, zoals staat beschreven in artikel 30.3 van het Algemeen Wedstrijdreglement.

Endurance
Pony's die meedoen aan Endurance hoeven niet gemeten te worden. 

FEI-meting
Wordt je pony gemeten door een FEI-ponymeter ? Dan is alleen de FEI-meting voldoende.


Meer informatie over het meten van pony's vind je het in het Algemeen Wedstrijdreglement .

Artikel 30 - Meting pony's ten behoeve van deelname aan KNHS-wedstrijden.
3. Pony’s moeten tot en met de leeftijd van acht jaar jaarlijks worden gemeten tussen 1 januari en 1 april door een KNHS-ponymeter, die de meetgegevens in het paardenpaspoort registreert.
4. Pony’s, die niet op de leeftijd van acht jaar gemeten zijn en/of op latere leeftijd (weer) in de sport uitgebracht worden, moeten voor aan KNHS-wedstrijden mag worden deelgenomen, alsnog gemeten worden door een KNHS-ponymeter, die de meetgegevens in het paardenpaspoort registreert. Het resultaat van deze meting wordt als definitieve meting in het paardenpaspoort geregistreerd.
5. Indien de pony op grond van het resultaat van een reguliere meting in de periode tussen 1 januari en 1 april in een andere categorie wordt ingedeeld, dient uiterlijk 1 april van het betreffende jaar in de nieuwe categorie te worden gestart. (...) 16. Indien een pony op grond van een reguliere meting in de periode tussen 1 april en 1 januari in een andere categorie wordt ingedeeld, dient per direct in de nieuwe categorie te worden gestart. 16. Indien een pony na 1 januari 2020 gemeten is door de FEI, conform de FEI-procedure, wordt deze meting door de KNHS overgenomen voor deelname aan KNHS-wedstrijden. Alle overige bepalingen in dit artikel blijven onverminderd van kracht.