KNHS Corona noodloket

Een bijzondere tijd vraagt om bijzondere maatregelen maar ook om bijzondere mogelijkheden. Om die reden heeft de KNHS in 2020 het corona noodloket in het leven geroepen. Zowel KNHS-verenigingen, FNRS-bedrijven als KNHS-leden konden daar onder voorwaarden een beroep op doen. Via het noodloket wilde de KNHS waar mogelijk in een periode dat de sport vanwege overheidsmaatregelen beperkt was incidentele financiële mogelijkheden aanbieden die in de ‘normale’ situatie niet zouden kunnen. Denk aan uitstel van betaling van een factuur, betalen in termijnen van 3 of 6 maanden of wellicht eenmalige creditering van een factuur.

Update januari 2023

Het coronavirus is gelukkig meer onder controle. Het noodloket en het eerder geboden noodpakket hebben hun dienst bewezen. Het pakket aan maatregelen is opgeheven en het noodloket is vanaf 15 december 2022 gesloten.