Wijziging termijn Influenzavaccinatie in Algemeen Wedstrijdreglement

De FEI heeft per 1 januari 2024 haar beleid met betrekking tot de basisvaccinatie aangepast. De uiterste termijn waarbinnen de tweede vaccinatie van de Influeza bassisvaccinatie plaats moet vinden, is teruggebracht naar 60 dagen in plaats van 92 dagen. Na consultatie van onze veterinaire adviseur prof. dr. M.M. Sloet is besloten het influenzavaccinatiebeleid vanuit de KNHS hier zo goed mogelijk op aan te laten sluiten en eenzelfde termijn te hanteren. 

Alle Influenza basisvaccinaties die gegeven worden vanaf 1 april 2024 moeten uit 3 vaccinaties bestaan. De tweede basisvaccinatie moet minimaal 21 en maximaal 60 dagen na de eerste basisvaccinatie worden toegediend. De derde vaccinatie (1e booster) minimaal 120 dagen en maximaal 6 maanden en 21 dagen daarna. In de periode tussen de eerste en de tweede vaccinatie mag het paard niet op wedstrijden worden uitgebracht. In de periode tussen de tweede en derde vaccinatie mag het paard wel op wedstrijd worden uitgebracht met inachtneming van lid 3c van Artikel 47 van het Algemeen Wedstrijdreglement. (Een vaccinatie dient minimaal zeven dagen voor de (eerste) wedstrijd(dag) te zijn toegediend.) 
Paarden geboren vanaf 1 januari 2022 moesten al drie Influenza basisvaccinaties hebben, de periode tussen de 2e en de 3e vaccinatie is alleen veranderd. 


Bovenstaande geldt dus alleen voor veulens geboren vanaf 1 januari 2022 (en dus ook de veulens die nu worden geboren) en voor paarden waarvan de basisenting niet klopt en je een nieuwe basisenting nodig hebt. Als je entingen (van een ouder paard) op orde zijn, dan verandert er niets.


Hieronder een schematische weergave hoe de basisvaccinaties qua termijnen moeten worden toegediend met ingang van 1 april 2024.


  KNHS FEI
Basisvaccinatie - eerste vaccinatie (V1) Vanaf 5 maanden leeftijd Vanaf 5 maanden leeftijd
Basisvaccinatie - tweede vaccinatie (V2) na 21-60 dagen na 21-60 dagen
Basisvaccinatie
derde vaccinatie (V3) = 1e booster
tussen 120 dagen en  6 maanden + 21 dagen na V2 binnen 6 maanden + 21 dagen na V2
Volgende boosters (= hervaccinaties) binnen 12 maanden en het mag op dezelfde dag als het jaar ervoor binnen 12 maanden maar binnen 6 maanden + 21 dagen voor deelname aan wedstrijd
Paard mag niet binnen 7 dagen na de laatste vaccinatie op een evenement arriveren 7 dagen 7 dagen

 

Het Algemeen Wedstrijdreglement
In het Algemeen Wedstrijdreglement staan de algemene bepalingen opgenomen die voor alle wedstrijdsporters gelden. In de disciplinereglementen worden de regels per discipline verder uitgewerkt. Klik hier voor de wijzigingen in het Algemeen Wedstrijdreglement en het Algemeen Wedstrijdreglement dat geldt vanaf 1 april 2024.