Jaap van der Meulen overleden

Op zondag 14 april 2024 is Jaap van der Meulen op 61-jarige leeftijd overleden. Een uiterst markante persoonlijkheid, die naast een enorme liefde voor het Friese paard ook een grote passie had voor het Nederlandse tuigpaard.

Zijn indrukwekkende gestalte bezorgde Jaap niet alleen de bijnaam 'Grutte Jaap', maar ook voor mensen die hem niet goed kenden het aureool van 'moeilijk benaderbaar' te zijn. Zij die hem goed kenden wisten echter dat daar absoluut geen sprake van was: eerder was het tegenovergestelde het geval. Wel was Jaap de man van ferme standpunten, waar hij rond voor uitkwam en deze altijd met argumenten krachtig wist te onderbouwen.

In de periode waarin het Friesch Paardenstamboek de moeilijkste periode van haar bestaan doormaakte pakte Jaap samen met Harm Fennema, oud penningmeester van de KNHS, de teugels in handen en leidde dit stamboek weer naar rustig vaarwater. Jaap van der Meulen was een grote fan van Olie B. Bommel - zijn stoeterij droeg niet voor niets de naam Bommelsteyn - en hij bedacht indachtig heer Bommel een list om het stamboek te redden. Met een persoonlijke borgstelling  bleef het KFPS een faillissement bespaard.

Dat hij nadien allerlei naars naar zijn hoofd geslingerd kreeg schudde Jaap van zich af, gelijk een beer die uit zijn winterslaap is ontwaakt. 'Grutte Jaap' ging gewoon door op zijn eigen wijze en zijn verdiensten voor dit stamboek werden onlangs beloond met de gouden KFPS speld.

Ook binnen de KNHS vervulde Jaap op zijn geheel eigen manier diverse rollen. Van deze organisatie kreeg hij de gouden speld mede vanwege zijn negen jaar durende voorzitterschap van het Forum Aangespannen Sport, negen jarig lidmaatschap van de KNHS Ledenraad en als KNHS official in alle mogelijke functies binnen de aangespannen sport.

In 2018 werd bij Jaap van der Meulen de diagnose Parkinson gesteld en vanaf dat moment ging zijn gezondheid langzaam maar zeker achteruit. Jaap van der Meulen laat zijn echtgenote Foekje, en zijn twee zonen Jan en Sipke achter. Met het overlijden van Jaap van der Meulen is een persoonlijkheid heengegaan die, hoe sterker de tegenwind werd des te krachtiger hij gefundeerd weerwerk leverde, zoals het een oprjochte Fries betaamt.

 

Auteur: Jacob Melissen