Wedstrijdreglement Springen

Het disciplinereglement moet altijd in samenhang worden gelezen en toegepast met het algemeen wedstrijdreglement. Als het disciplinereglement afwijkt van het algemeen wedstrijdreglement, dan gaat het disciplinereglement voor. Bieden de reglementen helemaal geen uitkomst? Dan moet worden gehandeld in de geest van de sport, waarbij fairplay en welzijn van mens en dier altijd voorop moeten staan. Onder deze tekst vind je het wedstrijdreglement van de discipline Springen.

KNHS Harnachementgids
Het gebruik van harnachement en wat is toegestaan staat omschreven in de KNHS-Harnachementgids

Dispensatie op het wedstrijdreglement
Wanneer het niet mogelijk of wenselijk is om mee te doen volgens de bepalingen uit het reglement, dan kun je dispensatie aanvragen om daarvan af te wijken.


 

Wijzigingen KNHS-wedstrijdreglement springen per 1 april 2023

 

Op 1 april 2023 gaat het nieuwe KNHS-wedstrijdreglement springen in. Hieronder lees je wat de belangrijkste wijzigingen zijn of bekijk hier de video met toelichting.

Rijstijlwedstrijden
Voor de opleiding van combinaties hechten we veel waarde aan het rijden op rijstijl. Om die reden hebben we de reglementen ten aanzien van het rijden op rijstijl zodanig aangepast dat alle nieuw instromende combinaties in de springsport eerst op stijl rijden alvorens zij doorstromen naar een hoger niveau.

In de inschalingstabel is de instroom voor nieuwe combinaties met een pony cat. E verlaagd van 0.90 naar 0.80 (m.u.v. de combinaties waarbij ruiter en pony al een hogere kwalificatie hebben en conform de inschalingstabel in een hogere klasse mogen/moeten instromen.)

Rijstijlprotocol en Rijstijlwijzer
Het protocol voor rijstijlwedstrijden is gewijzigd en voorzien van tips en tops. Op deze manier hopen we de ruiters meer toelichting te kunnen geven bij hun rijstijlcijfers en ze handvaten te geven voor de verdere opleiding. Daarnaast kan dit ook de juryleden handvaten bieden om tot een goed rijstijlcijfer te komen.

In de opbouw van het rijstijlcijfer an sich veranderd niks, er zijn enkel tips en tops toegevoegd aan het protocol die een jurylid kan aankruisen indien van toepassing. De implementatiedatum van het nieuwe rijstijlprotocol is afhankelijk van de automatisering in de verschillende wedstrijdprogramma’s. Zodra dit gereed is volgt verdere publicatie hierover.

Naast het aangepaste rijstijlprotocol introduceren we ook de rijstijlwijzer. In de rijstijlwijzer staan de verschillende beoordelingscriteria verder uitgelegd zodat nog duidelijker wordt op welke punten er tijdens de rijstijlwedstrijden wordt beoordeeld.

Faults cap
Om het dierenwelzijn nog beter te kunnen bewaken en juryleden ook een handvat te geven om te kunnen optreden als een combinatie in de ring teveel hindernisfouten maakt is besloten om een combinatie bij 20 hindernisfouten uit te sluiten.  

Wijziging uitleg - Algemeen Wedstrijdreglement art. 5 lid 2.f.
Het in handicap laten verrijden van springrubrieken is uitsluitend toegestaan indien de rubrieken, die worden gecombineerd, over identieke parcoursen worden verreden (Dezelfde hindernissen en hetzelfde aantal sprongen) en op dezelfde wijze worden beoordeeld. (Verreden volgens hetzelfde artikel en het resultaat is vastgesteld volgens dezelfde tabel.)

Klik hier voor het stroomschema voor een verdere verduidelijking. 

In de praktijk kan het dus voorkomen dat bijv. de ponyrubrieken 1.10 en 1.20 worden samengevoegd ondanks dat er een verschil zit in uitsluiting bij de tweede of derde weigering. Dit in tegenstelling tot hetgeen gecommuniceerd bij het wijzigen van het AW art. 5 per 1 oktober 2022.

We zijn van mening dat het verschil in uitsluiting inherent is aan het niveau waarop wordt gereden en daarmee geen probleem hoeft te zijn bij het samenvoegen van deze rubrieken.

Kijk voor meer informatie rondom (de wijzigen van) het springreglement op onze website.