Mag je met een oornetje starten op wedstrijden?

Ja dat mag. Wel moet je er rekening mee houden dat het oornetje het orenspel van het paard niet belemmerd. Ook mag het zicht van het paard niet niet belemmerd worden en het mag het de ogen van het paard niet irriteren. Een 'soundless' oornetje is daarom ook toegestaan. Een vliegennet of vliegenmasker is niet toegestaan, deze beïnvloed het oriëntatievermogen van het paard.

In het kader van deregulering hebben alle sportfora geadviseerd om de kleur van het oor- en neusnetje vrij te laten. Het paardenwelzijn en de veiligheid is immers niet in het geding bij het vrijgeven.

Het gebruik van een oornetje kan op ieder moment door een official onderzocht worden. Wanneer er onjuist gebruik van wordt gemaakt, kan een official overgaan tot het uitsluiten van de combinatie. Wanneer het onjuiste gebruik in strijd is met de Gedragscode Welzijn van het Paard (en als wreedheid kan worden aangemerkt) volgt diskwalificatie en wordt dit aan de KNHS gerapporteerd.

Meer informatie vind je in onze harnachementgids.